Kontaktný formulár | Contact Form

Projekt MSZR alias Slovíčka v malíčku realizuje IALF, o. z... | Project MSZR is realized by IALF.

Kontakt - centrála

IALF, o. z.

Doručovacia adresa | Shipping Address:

IALF, o. z., Pošt. priečinok E50

949 01 Nitra 

Slovakia, Europe

jazykove(at)gmail.com 

info @ jazykovevzdelavanie.sk

www.jazykovevzdelavanie.sk