MY DICTIONARY FROM REALITY alias SLOVÍČKA V MALÍČKU

MSZR je projekt zameraný na slovnú zásobu v cudzích jazykoch určený pre individuálnych účastníkov vo veku od 6 rokov.  Projekt sa realizuje od r. 2013.

Zapojiť sa môžete cez školu, do ktorej chodíte, alebo individuálne.

Propozície akou formou má byť slovník vytvorený sa menia každý ročník a zadanie sa uverejňuje na tejto stránke v júni/júli - červnu/červenci. 

Od r. 2020 má medzinárodnú jazykovú akreditáciu: IALFAC190902-LP-169