MSZR alias Slovíčka v malíčku 2021

Balíčky s odmenami za prvé miesta boli poslané 15. a 16. 6.

🍎🍎🍎

VÝSLEDKY FINÁLOVÉHO KOLA

Víťazom blahoželáme a všetkým autorom slovníkov ďakujeme za účasť.

Budeme vás všetkých kontaktovať v priebehu siedmich dní (uverejnené 31. 5.).

V hlasovaní prišlo 603 hlasov, z toho 66 bolo neplatných.

ENGLISH

1. miesto: Tamara Chalupianská - ZŠ s MŠ, Kotešová

2. miesto:

 • Ema Miľovčíková - Gymnázium, Trebišovská 12, Košice
 • Kristína Zimmermannová - ZŠ, Zemanská 2, Krompachy
 • Simona Renčová - ZŠ, Janského 2, Žiar nad Hronom
 • Vidová Kristína - ZŠ s MŠ, Banka

DEUTSCH

1. miesto: Kandalová Barbora - ZŠ, Sídlisko II, Vranov nad Topľou

2. miesto:

 • Fabóová Viktória - ZŠ ČSA, Moldava nad Bodvou
 • Uyen Elena Trinh Thanh - SSŠ, Starozagorská 8, Košice
 • Obhlídalová Erika - ZŠ s MŠ, Banka
 • Šprlák-Zmora Marko - ZŠ s MŠ, Banka

ESPAÑOL

1. miesto: Fučilová Simona - OA, Humenné

2. miesto: Timárová Emma - ZŠ, Veľká Ida

РУССКИЙ ЯЗЫК

1. miesto: Lenártová Ninka - ZŠ, Kluknava

Špeciálnu cenu získava Erika Obhlídalová za slovník vytvorený "svetelnou" kresbou.


🍎🍎🍎

Hlasovanie je ukončené. Výsledky onedlho.

🍎🍎🍎

Hlasovanie za slovníky finalistov uverejnené v slideshow nižšie je aktívne.

Hlasovať môžete do 28. mája 2021 do 20:00 hod.. Ako hlasujúci môžete poslať 1 hlas 1 slovníku / jazyk, napr. 1 hlas pre slovník v AJ, 1 hlas pre slovník v RJ ... 

Duplicitné hlasy sa nezapočítavajú.

Hlasovanie verejnosti za slovníky finalistov bude od 8. do 28. mája na tejto stránke.

🍎🍎🍎

Dňa 1. mája 2021 sme rozposlali účastníkom projektu informácie ohľadne výsledkov PK, eCertifikátov o účasti. Skontrolujte si prosím e-mailové schránky.

🍎🍎🍎  

VÝSLEDKY POSTUPOVÉHO KOLA

Všetkým autorom slovníkov ďakujeme za účasť a postupujúcim do Finálového kola grstulujeme!

FINALISTI 2021

ENGLISH

 • Ema Miľovčíková - Gymnázium, Trebišovská 12, Košice
 • Kristína Zimmermannová - ZŠ, Zemanská 2, Krompachy
 • Simona Renčová - ZŠ, Janského 2, Žiar nad Hronom
 • Tamara Chalupianská - ZŠ s MŠ, Kotešová
 • Vidová Kristína - ZŠ s MŠ, Banka

DEUTSCH

 • Fabóová Viktória - ZŠ ČSA, Moldava nad Bodvou
 • Kandalová Barbora - ZŠ, Sídlisko II, Vranov nad Topľou
 • Uyen Elena Trinh Thanh - SSŠ, Starozagorská 8, Košice
 • Obhlídalová Erika - ZŠ s MŠ, Banka 
 • Šprlák-Zmora Marko - ZŠ s MŠ, Banka

ESPAÑOL

 • Fučilová Simona - OA, Humenné
 • Timárová Emma - ZŠ, Veľká Ida

РУССКИЙ ЯЗЫК

 • Lenártová Ninka - ZŠ, Kluknava

🍎🍎🍎

Prijímanie slovníkov bolo ukončené. Realizuje sa hodnotenie slovníkov.

🍎🍎🍎 

Práve prijímame slovníky do Postupového kola, uzávierka je 31. marca vrátane. Výsledky Postupového kola budú uverejnené koncom apríla.

🍎🍎🍎

Registrácia pre ročník 2021 bola ukončená. 

Zaregistrovali sme slovníky pre jazyky: AJ, NJ, RJ, ŠJ

🍎🍎🍎

Reagistrácia do súťaže je otvorená.

Otázky a odpovede

🍎🍎🍎

Pravidlá projektu pre ročník 2021


I. Zadanie slovníka


1) Do projektu sa môžu zapojiť záujemcovia deti a tínedžeri - jednotlivci od 6 rokov. Z jednej školy môže byť do Postupového kola prijatý jeden slovník / jazyk nečlenovia a max. 2 slovníky / jazyk členovia. Ak je na škole viacero jazykových tvorivých nadšencov, môžete si zaevidovať realizáciu školského kola.

2) Jazykové kategórie: slovníky tvoria autori v kombinácii cudzieho jazyka (angličtina, španielčina, ruština, nemčina, francúzština, taliančina, čeština) a slovenčiny

3) Úlohou je vytvoriť vlastný slovník podľa zadania A alebo B nižšie.

A: Kolážovo-prekladový slovník

Kolážovo-prekladový znamená, že autor slovníka nazbiera výstrižky slovných spojení vo zvolenom jazyku z reálnych produktov a vytvorí z nich kolážový obrázok, ktorý môže byť dotvorený kresbami. 

Slovník musí pozostávať minimálne z 3 takýchto kolážových obrázkov, pričom jedna koláž musí obsahovať minimálne 9 výstrižkov z produktov, ktoré vzájomne súvisia, napr. v angličtine  toothpaste for kids, wooden brush for fine hair ...; fresh pineapple juice, fine green tea ... 

Na výstrižkoch musia byť slovné spojenia, nie len izolované slová.

Na protiľahlej strane slovníka musia byť uvedené dané slovné spojenia na vystrižkoch použité vo vete. Pod vetou vo zvolenom jazyku musí byť preklad slovného spojenia do slovenčiny.

VZOR:  I usually use strawberry toothpaste for kids to brush my teeth.

zubná pasta pre deti


B: Obrázkovo - humorný slovník

Obrázkovo-humorný znamená, že autor slovníka si zvolí 3 skupiny po 9 slovíčok a na každú skupinu vytvorí kresbou obrázok, ktorý má vyčariť pozerajúcim sa úsmev na tvári alebo smiech. 

Na ľavú stranu (list) slovníka uvedie autor zoznam zvolených slovíčok v danom jazyku a v slovenčine.

VZOR: classroom - trieda, lesson - hodina, teacher - učiteľ, drink - piť, water - voda, pupil - žiak, eat - jesť, glass - pohár, why - prečo

Na pravú stranu (list) slovníka nakreslí obrázok, na obrázku musia byť všetky slovíčka z danej skupinky s popisom (napr. nakreslený pohár a na ňom napísané slovo glass), alebo použité v dialógu, ak obrázok tvorí dialóg alebo v myšlienke (myšlienková bublinka). 

Slová v dialógoch alebo myšlienkach musia byť vo zvolenom jazyku + v slovenskej verzii. 

VZOR - dialóg: obrázok triedy, hodina, učiteľ s pohárom vody sa pýta žiakov, jeden žiak odpovedá

Why do we drink water?

   Prečo pijeme vodu? 

Because we cannot eat it.

    Pretože ju nemôžeme jesť.


Slovník teda musí celkovo pozostávať z 3 takýchto obrázkov,

Kresba použitá na vytvorenie obrázkov môže byť:

 • perokresba
 • kresba ceruzkou
 • svetelná kresba (bielou ceruzkou na tmavý výkres)
 • kresba pastelkami, uhlíkom, rudkou, tušom
 • kresba rúžom, lakom
 • kresba kakaovým práškom


II. Formát slovníka


1) Slovník musí byť zaslaný ako:

 • PowerPoint prezentácia s nafoteným slovníkom v prílohe e-mailu 
 • alebo ako slideshow prezentácia nafoteného slovníka na YouTube linke (= v e-maili zašlete YouTube linku na slideshow prezentáciu vytvoreného slovníka).

2) Slovník musí mať titulnú stranu (obrázok), na ktorej sú uvedené nasledovné údaje:

 • Názov v slovenčine: Môj slovník z reality
 • Názov v jazykovej mutácii, napr. ak je slovník v AJ, tak My Dictionary From Reality
 • Verzia zadania (t. j. A alebo B): jazyková mutácia; napr.: B: Angličtina - English
 • Meno autora, napr. Adam Tvorivý
 • Vek, napr. 11 rokov
 • Názov školy alebo mesto, ak sa tvorca prihlasuje individuálne a nie cez školu, napr.: Kreatívna, Nováky; pri individuálnom prihlásení napr. Sabinov

VZOR:

Môj slovník z reality - My Dictionary From Reality

B: Angličtina - English  

Adam Tvorivý, 11r. - ZŠ Kreatívna, Mesto

Na titulnej strane môže byť ilustrácia, grafický dizajn a pod.. 


III. Kolá, termíny a adresa pre zaslanie


Pre tento projekt je potrebné sa zaregistrovať tu.


1) Postupové kolo

Vytvorené slovníky je potrebné zaslať do Postupového kola do 31. marca 2021 na nasledujúcu adresu:

 • jazykove (@) gmail.com
 • predmet správy "MSZR 2021"
 • do tela mailu je potrebné vložiť sprievodný text v nižšie uvedenom znení. Slovníky bez sprievodného textu budú vyradené. Pri písaní sprievodného textu si nechajte pred sebou túto stránku a v texte uveďte postupne všetky nasledujúce informácie:
 • verzia zadania A / verzia zadania B
 • celé meno autora (tvorcu) slovníka + vek
 • adresa školy alebo rodiča
 • telefón školy alebo rodiča
 • meno zodpovedného pedagóga alebo rodiča
 • e-mail zodpovedného pedagóga alebo rodiča


2) Finalisti projektu - Finálové kolo

Z doručených slovníkov budú v Postupovom kole vybratí finalisti projektu, ktorí budú uverejnení na tejto stránke koncom apríla 2021.

Finalisti budú vybratí na základe splneného zadania pre slovník, jazykovej správnosti, tvorivej myšlienky a počtu doručených slovníkov pre danú jazykovú mutáciu.

Finálové kolo projektu prebehne v máji a jeho doplnkovou súčasťou je aj Hlasovanie verejnosti za slovníky finalistov, ktoré prebieha na tejto stránke.


IV. Víťaz a výhra


Všetci finalisti obdržia e-diplom a e-knižku.

Počet víťazov: v každej jazykovej kategórii, do ktorej príde 15 a viac slovníkov môže byť jeden víťaz; ak príde pre daný jazyk menej ako 15 slovníkov, bude jazyk zlúčený s iným(i) "menšinovým" jazykom a z nich vzíde víťaz.

Výhra pre víťazov: diplom + darčekový balíček (napr. knižky a publikácie, usb kľúč, minihračka/hlavolam, pastelky, perá)


V. Záver


1) Organizátor má výhradné právo na akékoľvek zmeny bez uvedenia dôvodu.

2) Každý víťaz sa zaväzuje po prijatí výhry zaslať organizátorovi tri fotografie s výhrou max. do 15 dní od jej prijatia, inak bude musieť výhru vrátiť.

3) Zapojením sa do súťaže prihlasujúci a súťažiaci tvorca (autor) slovníka prehlasuje, že si prečítal tieto pravidlá, porozumel im a súhlasí s nimi v plnom rozsahu, ako aj s použitím jeho údajov (meno, škola), fotografií alebo videodokumentácie na tejto internetovej stránke a na www.jazykovevzdelavanie.sk vo fotogalerii projektu Slovicka v malicku. 

© IALF | MSZR since 2013 | www.languageapple.eu 
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!