MSZR alias Slovíčka v malíčku 2022

31. 5.: Dnes sme poslali finalistom e-diplomy, e-odmeny a vecné odmeny. Pozrite si poštu.

29. 5.: Kto sa stal víťazom Finálového kola? My už vieme. A o sekundu aj vy :)

ENGLISH
1. miesto:

 • Ema Velčková - ZŠ, Sídlisko II, Vranov nad Topľou

2. miesto:

 • Eliška Kubinská - ZŠ s MŠ, Komenského 15, Poprad
 • Liana Kolárovská - ZŠ a MŠ, Kočovce
 • Margaréta Zuzana Mikulová - ZŠ, Dr. Janskéfo 2, Žiar nad Hronom
 • Viktória Novotňaková - SOŠOaP, Michalovce

РУССКИЙ ЯЗЫК

1. miesto:

 • Veronika Kinga Oravczová - ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou

2. miesto:

 • Sebastián Durkáč - ZŠ, Mirka Nešpora 2, Prešov
 • Karin Lukačiková - ZŠ, Medzilaborecká 11, Bratislava

DEUTSCH
1. miesto:

 • Nina Chládeková - ZŠ s MŠ P. V. Rovnianka, Dolný Hričov

2. miesto:

 • Linda Lamačová - ZŠ, Medzilaborecká 11, Bratislava

  ESPAÑOL
  1. miesto:

  • Júlia Štofejová - Obch. akadémia, Humenné

  2. miesto:

  • Kristína Zekuciová - ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou

  FRANÇAIS

  1. miesto:

  • Viktória Forraiová - ZŠ s MŠ, Želiarska 4, Košice

  2. miesto:

  • Zuzana Ucekajová - ZS, ČSA 15, Moldava nad Bodvou

   Víťazkám blahoželáme!
   Všetkým finalistom posielame v priebehu týždňa e-diplomy a e-publikácie a víťazkám balíčky s vecnými odmenami.
    
   Ďakujeme za účasť na ročníku 2022.

  🍎🍎🍎

  12. 5.: Rozposlali sme info ku e-certifikátom a odmenám za PK. Skontrolujte si poštu.
  🍎🍎🍎 

  29. 4.: A máme tu autorov slovníkov, ktorí postupujú do Finálového kola:

  ENGLISH

  • Ema Velčková - ZŠ, Sídlisko II, Vranov nad Topľou
  • Viktória Novotňaková - SOŠOaP, Michalovce 
  • Eliška Kubinská - ZŠ s MŠ, Komenského 15, Poprad
  • Liana Kolárovská - ZŠ a MŠ, Kočovce
  • Margaréta Zuzana Mikulová - ZŠ, Dr. Janskéfo 2, Žiar nad Hronom

  РУССКИЙ ЯЗЫК

  • Sebastián Durkáč - ZŠ, Mirka Nešpora 2, Prešov
  • Karin Lukačiková - ZŠ, Medzilaborecká 11, Bratislava
  • Veronika Kinga Oravczová - ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou

  DEUTSCH

  1. Linda Lamačová - ZŠ Medzilaborecká 11, Bratislava
  • Nina Chládeková - ZŠ s MŠ P.  V.  Rovnianka, Dolný Hričov

  ESPAÑOL 

  • Júlia Štofejová - Obch. akadémia, Humenné
  • Kristína Zekuciová - ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou

  FRANÇAIS

  • Viktória Forraiová - ZŠ s MŠ, Želiarska 4, Košice
  • Zuzana Ucekajová - ZS, ČSA 15, Moldava nad Bodvou


  Všetkým súťaźiacim ďakujeme za účasť a postupujúcim blahoželáme! 

  🍎🍎🍎

  2. 4.: Prijímanie slovníkov do PK je ukončené. Výsledky a autori postupujúci do Finálového kola (FK) budú uverejnení na tejto stránke koncom apríla.

  🍎🍎🍎

  14. 3.: Pomaly, ale isto, sa nám blíži uzávierka pre zaslanie slovníkov do Postupového kola = 31. marec 2022.

  Inštrukcie: viď Pravidlá bod III. 1)  👇

  Tešíme sa na vaše dielka!
  🍎🍎🍎 

  Pravidlá projektu pre ročník 2022


  I. Zadanie slovníka

  1) Do projektu sa môžu zapojiť záujemcovia deti a tínedžeri - jednotlivci od 6 rokov. Do súťaže je potrebné sa prihlásiť po prečítaní si týchto Pravidiel.

  Po prihlásení sa do projektu z danej školy môže byť do Postupového kola prijatý jeden slovník / jazyk nečlenovia a 2 slovníky / jazyk členovia. Ak je na škole viacero jazykových tvorivých nadšencov, môžete si zaevidovať realizáciu školského kola.

  2) Jazykové kategórie: slovníky tvoria autori v kombinácii cudzieho jazyka (angličtina, španielčina, ruština, nemčina, francúzština, taliančina, čeština) a slovenčiny alebo slovenčiny v kombinácii s nárečím

  3) Úlohou je vytvoriť vlastný slovnodruhový slovník podľa zadania nižšie.

  Slovnodruhový slovník znamená, že autor si zvolí

  • 3 (tri) za sebou idúce písmená abecedy (podľa abecedy daného jazyka, napr. pre angličtinu F G H; pre ruštinu А Б В) 
  • na každé písmeno uvedie 3 (tri) podstatné mená (ak má jazyk členy, tak aj s členmi, napr. pre španielčinu la frambuesa, el gato, el huevo), 3 (tri) prídavné mená a 3 (tri) slovesá
  • ku každému slovu uvedie ďalšie odvodené slovo a slovenskú verziu, pri slovníku v slovenčine nárečovú verziu
  • VZOR:  písmeno F: 

  podstatné mená: fire, flower, farm

  fire - fireplace | oheñ - krb, flower - flowerpot | kvet - kvetináč, farm - farmer | farma - farmár

  slovesá: fly, feel, follow

  fly - flight | letieť - let, feel - feelings | cítiť - pocity, follow - follower | (na)sledovať - (na)sledovateľ

  prídavné mená: free, funny, fast

  free - freedom | slobodný - sloboda, funny - fun | zábavný - zábava, fast - faster | rýchly - rýchlejší

  • podstatné mená vyobrazí niektorým z nižšie uvedených spôsobov
  • pre každé písmeno použije dvojstranu, kde na ľavom liste budú slová a ku podstatným menám (aj doplneným) vyobrazenia so šípkou ku príslušnému podst. menu a na pravom liste budú vyobrazené zvyšné podstatné mená, ktoré nevojdu na ľavý list a označené budú číslom, pričom rovnaké číslo bude aj pri príslušnom podst. mene
  • na pravom liste uvedie tiež 3 (tri) vety, v ktorých použije slová z ľavého listu
  • VZOR: 1) I got new flowerpots for my flowers. 2) We have a nice fireplace in our garden. 3) Is this seat free?

  Podstatné mená môžu byť vyobrazené ako:

  • perokresba, kresba ceruzkou
  • svetelná kresba (bielou ceruzkou na tmavý výkres)
  • kresba pastelkami, uhlíkom, rudkou, tušom, rúžom, lakom, kakaovým práškom
  • maľba
  • vlastná fotografia


  II. Formát slovníka

  1) Slovník musí byť zaslaný ako:

  • PowerPoint prezentácia s nafoteným slovníkom v prílohe e-mailu
  • alebo ako slideshow prezentácia nafoteného slovníka na YouTube linke (= v e-maili zašlete YouTube linku na slideshow prezentáciu vytvoreného slovníka).

  2) Slovník musí mať titulnú stranu (obrázok), na ktorej sú uvedené nasledovné údaje:

  • Názov v slovenčine: Môj slovník z reality
  • Názov v jazykovej mutácii, napr. ak je slovník v AJ, tak My Dictionary From Reality
  • Meno autora, napr. Adam Tvorivý
  • Vek, napr. 11 rokov
  • Názov školy alebo mesto, ak sa tvorca prihlasuje individuálne a nie cez školu, napr.: Kreatívna, Nováky; pri individuálnom prihlásení napr. Sabinov

  VZOR:

  Môj slovník z reality - My Dictionary From Reality

  Angličtina - English

  Adam Tvorivý, 11r. - ZŠ Kreatívna, Mesto

  Na titulnej strane môže byť ilustrácia, grafický dizajn a pod..


  III. Kolá, termíny a adresa pre zaslanie

  Pre tento projekt je potrebné sa prihlásiť tu.

  1) Postupové kolo

  Vytvorené slovníky je potrebné zaslať do Postupového kola do 31. marca 2022 na nasledujúcu adresu:

  • jazykove (@) gmail.com
  • predmet správy "MSZR 2022"
  • do tela mailu je potrebné vložiť sprievodný text v nižšie uvedenom znení. Slovníky bez sprievodného textu budú vyradené. Pri písaní sprievodného textu si nechajte pred sebou túto stránku a v texte uveďte postupne všetky nasledujúce informácie:
  • celé meno autora (tvorcu) slovníka + vek
  • adresa školy alebo rodiča
  • telefón školy alebo rodiča
  • meno zodpovedného pedagóga alebo rodiča
  • e-mail zodpovedného pedagóga alebo rodiča

  2) Finalisti projektu - Finálové kolo

  Z doručených slovníkov budú v Postupovom kole vybratí finalisti projektu, ktorí budú uverejnení na tejto stránke koncom apríla 2022.

  Finalisti budú vybratí na základe splneného zadania pre slovník, jazykovej správnosti, tvorivej myšlienky a počtu doručených slovníkov pre danú jazykovú mutáciu.

  Finálové kolo projektu sa zrealizuje v máji.


  IV. Víťaz a výhra

  Všetci finalisti obdržia e-diplom a e-knižku.

  Počet víťazov: v každej jazykovej kategórii, do ktorej príde 15 a viac slovníkov môže byť jeden víťaz; ak príde pre daný jazyk menej ako 15 slovníkov, bude jazyk zlúčený s iným(i) "menšinovým" jazykom a z nich vzíde víťaz.

  Výhra pre víťazov: diplom + darčekový balíček (knižky a publikácie, usb kľúč, minihračka/hlavolam, perá ...).


  V. Záver

  1) Organizátor má výhradné právo na akékoľvek zmeny bez uvedenia dôvodu.

  2) Každý víťaz sa zaväzuje po prijatí výhry zaslať organizátorovi tri fotografie s výhrou max. do 15 dní od jej prijatia, inak bude musieť výhru vrátiť.

  3) Zapojením sa do súťaže prihlasujúci a súťažiaci tvorca (autor) slovníka prehlasuje, že si prečítal tieto pravidlá, porozumel im a súhlasí s nimi v plnom rozsahu, ako aj s použitím jeho údajov (meno, škola), fotografií alebo videodokumentácie na tejto internetovej stránke a na www.jazykovevzdelavanie.sk vo fotogalerii projektu Slovicka v malicku. 

  VZOR - pre jedno písmeno podľa formálneho zadamia =  titulka a čo má byť na ktorom liste

  © IALF | MSZR since 2013 | www.languageapple.eu 
  Vytvorené službou Webnode
  Vytvorte si webové stránky zdarma!