Registrácia do projektu - ročník 2019

PREBIEHA


Uzávierka registrácie do projektu: 19. október 2018 alebo skôr a to pri dosiahnutí max. počtu a to 33 tvorcov slovníkov / jazyk

Z jednej školy je možné prijať do Postupovėho kola 1 (jeden) slovník / jazyk.

Ak máte viacero záujemcov o vytvorenie svojho slovníka, dávame školám možnosť zrealizovať si školské výberové kolo projektu, z ktorého následne škola pošle víťazný slovník/y. Ak máte záujem zrealizovať si školské kolo, označte jeho zaevidovanie v registračnom formulári nižšie, pošleme Vám logo projektu pre školské kolo, ktoré budete mať právo použiť na vlastnom posteri a diplomoch pre školské kolo. Zo školského kola je potrebné zaslať minimálne tri fotografie.

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Pre angličtinu sa už nie je možné zaregistrovať.