Registrácia do projektu - ročník 2021


Registrácia je otvorená


Z jednej školy je možné prijať do Postupového kola (PK): nečlenovia  1 (jeden) slovník / jazyk; členovia 2 (dva) slovníky / jazyk.

Ak máte viac záujemcov o zapojenie sa do projektu, dávame školám možnosť zrealizovať si školské výberové kolo projektu, z ktorého následne škola pošle víťazný/é slovník/y. Ak máte záujem zrealizovať si školské kolo, označte jeho zaevidovanie v registračnom formulári nižšie, pošleme Vám logo projektu pre školské kolo, ktoré budete mať právo použiť na vlastnom posteri a diplomoch pre školské kolo. Zo školského kola je potrebné zaslať minimálne tri fotografie.

REGISTRAČNÝ FORMULÁR