Registrácia do projektu - ročník 2018

UZATVORENÁ.

  • Prijaté boli registrácie pre jazyky - uvádzame poradie podľa počtu: AJ, NJ, RJ, ŠPJ, FJ a TJ. 
  • Realizáciu školského kola si zaevidovalo 32 škôl. Fotografie zo škol. kôl.
  • Tešíme sa na slovníky, ktoré nám pošlete do Postupového kola - deadline je 31. marec 2018.

Uzávierka registrácie do projektu: 15. september 2017 alebo skôr a to pri dosiahnutí max. počtu a to 33 tvorcov slovníkov / jazyk

Z jednej školy je možné prihlásiť 1 tvorcu slovníka / jazyk.

Ak máte viacero záujemcov o vytvorenie svojho slovníka, dávame školám možnosť zrealizovať si školské výberové kolo projektu, z ktorého následne škola pošle víťazný slovník/y. Ak máte záujem zrealizovať si školské kolo, označte jeho zaevidovanie v registračnom formulári nižšie, pošleme Vám logo projektu pre školské kolo, ktoré budete mať právo použiť na vlastnom posteri a diplomoch pre školské kolo. Zo školského kola je potrebné zaslať minimálne tri fotografie.