MSZR alias Slovíčka v malíčku 2024

Pravidlá pre ročník 2024 

(šk. rok 2023/24)


I. Kategórie, limity a zadanie slovníka


1) Do projektu sa môžu zapojiť záujemcovia deti od 6 do 15 rokov (ZŠ alebo príslušné ročníky iných typov škôl). Zapojiť sa môžu:

》jednotlivci = autorom slovníka je jedno dieťa

》skupinky s počtom 2-3 deti = autorom slovníka sú dve až tri deti. 

Slovníky vytvorené iným počtom detí nie sú zaradené do projektu.  

Do projektu súťaže je potrebné sa zaregistrovať ( prihlásiť) po prečítaní si týchto Pravidiel.


Limity: Z jednej a tej istej školy môže byť do Postupového kola prijatý:

 • 1 (jeden) slovník / jazyk, ak je pripravujúci pedagóg nečlen
 • 2 (dva) slovníky / jazyk, ak je pripravujúci pedagóg člen

Ak je na škole viacero jazykových tvorivých nadšencov, môžete si zaevidovať realizáciu školského kola (označením v prihláške) a víťazný slovník(y) poslať do Postupového kola.


2) Jazykové kategórie: slovníky tvoria autori v kombinácii zvoleného jazyka (angličtina, španielčina, ruština, nemčina, francúzština, taliančina, čeština, nárečie) a slovenčiny (resp. jazyka danej krajiny).


3) Úlohou je ručne vytvoriť vlastný "antonymický" slovník podľa zadania nižšie.

Antonimický slovník znamená, že: 


》3. A JEDNOTLIVCI

Autor slovníka si zvolí:

 • (päť) ľubovolných písmen abecedy 
 • na každé písmeno uvedie a nakreslí (namaľuje - možnosti viď nižšie v bode 3. C Vyobrazenie slov) jedno  a jeho antonymum (opozitum, slovo opačného významu - napr. veselý ~ smutný)
 • ku každej dvojici slov uvedie slovenskú verziu a 2 (dve) vety, v ktorých tieto slová použije. Vety uvedie takisto v dvojjazyčnej forme.
 • VZOR pre angličtinu: tall ~ short | vysoký ~ nízky

1. My brother is very tall. ~ Môj brat je veľmi vysoký. 2. We have a new teacher, she is short. ~ Máme novú učiteľku, je nízka

 

》3. B SKUPINKY

Autori slovníka si zvolia:

 • 10 (desať) ľubovolných písmen abecedy
 • na každé písmeno uvedú a nakreslia (namaľuje - možnosti viď nižšie v bode 3. C Vyobrazenie slov) jedno slovo a jeho antonymum (opozitum, slovo opačného významu - napr. veselý ~ smutný)
 • ku každej dvojici slov uvedú slovenskú verziu a 2 (dve) vety, v ktorých tieto slová použijú. Vety uvedú takisto v dvojjazyčnej forme.

VZOR pre angličtinu: tall ~ short | vysoký ~ nízky

1. My brother is very tall. ~ Môj brat je veľmi vysoký. 2. We have a new teacher, she is short. ~ Máme novú učiteľku, je nízka. 
 

3. C Vyobrazenie slov

Slová môžu byť vyobrazené každé na samosratnom liste papiera alebo viaceré prehľadne na jednom liste papiera ako:

 • kresba perom, ceruzkou, patelkami, voskovkami, uhlíkom, fixami, atď.
 • svetelná kresba (bielou ceruzkou na tmavý výkres)
 • maľba vodovými, temperovými, akvarelovými a inými typmi farieb

FOTOVZOR na mobiloch viď nižšie pod týmito Pravidlami, na pc/nb viď vpravo.


II. Formát slovníka


1) Slovník musí byť zaslaný ako:

 • PowerPoint prezentácia s nafoteným slovníkom v čitateľnej forme v prílohe e-mailu
 • alebo ako slideshow prezentácia nafoteného slovníka na YouTube linke (= v e-maili zašlete YouTube link na slideshow prezentáciu vytvoreného slovníka).

2) Slovník musí mať titulnú stranu (obrázok), na ktorej sú uvedené nasledovné údaje:

 • Názov v slovenčine: Môj slovník z reality
 • Názov v jazykovej mutácii, napr. ak je slovník v AJ, tak My Dictionary From Reality
 • Meno autora / autorov, napr. Adam Tvorivý
 • Vek, napr. 11 rokov
 • Názov školy alebo mesto, ak sa tvorca prihlasuje individuálne a nie cez školu, napr.: Kreatívna, Nováky; pri individuálnom prihlásení napr. Sabinov

VZOR:

Môj slovník z reality - My Dictionary From Reality

Angličtina - English

Adam Tvorivý, 11r. - ZŠ Kreatívna, Mesto

Na titulnej strane môže byť ilustrácia, grafický dizajn a pod..

FOTOVZOR viď nižšie pod týmito Pravidlami (na mobiloch) / vpravo na pc a nb.


III. Kolá, termíny a adresa pre zaslanie


1) Prihlasovanie

Pre tento projekt je potrebné sa prihlásiť tu.


2) Počet kôl

Súťaž má 2/3 kolá a to Postupové kolo (PK), Finálové kolo (FK/celoslovenské finále) a Medzinárodné kolo (MK|IR).

2 a) Postupové kolo (PK)

Vytvorené slovníky je potrebné zaslať do Postupového kola do 31. marca 2024 na nasledujúcu adresu:

 • jazykove1 @ gmail.com
 • predmet správy "MSZR 2024"
 • do tela e-mailu je potrebné vložiť sprievodný text v nižšie uvedenom znení. Slovníky bez sprievodného textu nie sú prijímané. Pri písaní sprievodného textu si nechajte pred sebou túto stránku a v texte uveďte postupne všetky nasledujúce informácie:
 • celé meno autora/ov slovníka + vek
 • adresa školy alebo rodiča
 • telefón školy alebo rodiča
 • meno zodpovedného pedagóga alebo rodiča
 • e-mail zodpovedného pedagóga alebo rodiča

Prijatie slovníka je potvrdzované ručne spätným e-mailom v termíne 2-5 pracovných dní.

Účastníci PK môżu obdržať e-Certifikát o účasti na vytlačenie a e-publikáciu v závislosti od ich výberu v prihláške.

2 b) Finalisti projektu - Finálové kolo (FK/celoslovenské finále)

Z doručených slovníkov budú v Postupovom kole vybratí finalisti projektu, ktorí budú uverejnení na tejto stránke koncom apríla 2023.

Finalisti budú vybratí na základe splneného zadania pre slovník, jazykovej správnosti, tvorivej myšlienky a počtu doručených slovníkov pre danú jazykovú mutáciu.

Finálové kolo projektu sa zrealizuje v máji (1. - 15. 5.).
Finalisti
môžu obdržať e-diplom v závislosti od ich výberu v prihláške. 

Víťazi obdržia e-diplom a vecnú cenu.
 
2 c) Medzinárodné kolo - International Round (MK/IR)

Na medzinárodné kolo (MK/IR) automaticky postupujú víťazné slovníky z Finálového kola v danej krajine.
MK sa realizuje v prípade, že v danej jazykovej verzii sú víťazi minimálne z dvoch zapojených krajín. 
 

IV. Víťaz a výhra


1) Počet víťazov FK

V každej jazykovej kategórii, do ktorej príde 15 a viac slovníkov môže byť jeden víťaz; ak príde pre daný jazyk menej ako 15 slovníkov, bude jazyk zlúčený s iným(i) "menšinovým" jazykom a z nich vzíde víťaz.   

2) Výhra FK
Výhra pre víťazov: e-diplom + darčekový balíček (knižka, usb kľúč, drobnosť, perá/pastelky).

3) Víťaz MK/IR

V každej jazykovej kategórii môže byť jeden víťaz, t. j. napríklad jeden víťaz v kat. English~jazyk krajiny.
Víťaz/i získa/jú e-diplom a vecnú cenu. 
 

V. Záver
 

1) Organizátor má výhradné právo na akékoľvek zmeny bez uvedenia dôvodu.

2) Každý víťaz sa zaväzuje po prijatí výhry zaslať organizátorovi tri fotografie s výhrou max. do 15 dní od jej prijatia, inak bude musieť výhru vrátiť.

3) Zapojením sa do súťaže prihlasujúci a súťažiaci tvorca (autor/i) slovníka prehlasuje/ú, že si prečítal/i tieto pravidlá, porozumel im a súhlasí s nimi v plnom rozsahu, ako aj s použitím údajov (meno, škola), fotografií alebo videodokumentácie na tejto internetovej stránke a na www.jazykovevzdelavanie.sk vo fotogalerii projektu Slovicka v malicku.


📷 FOTOVZOR 📷

© IALF | MSZR since 2013 | ALL RIGHTS RESERVED 
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky