Môj slovník z reality alias Slovíčka v malíčku

My Dictionary from Reality

© Zahryzni sa do jazyka, ako červík do jablka :)

MSZR je projekt zameraný na slovnú zásobu v cudzích jazykoch určený pre individuálnych účastníkov - deti vo veku od 6 rokov.

Projekt sa realizuje od r. 2013.

Propozície akou formou má byť slovník vytvorený sa menia každý ročník. 

My Dictionary from Reality is a project focused on vocabulary in foreign languages for individual participants - children from 6.

Project has been realized since 2013.

Propositions what form dictionaries have to be created change every year. 

Zopár vzoriek slovníkov z predošlých ročníkov

Zadanie pre tvorenie slovníkov sa mení a je pre každý ročník projektu iné.

Tvorili ste už abecedné slovníky, abecedno-tématické, 3-písmenkové, ...

2018 - fotogalérie od ročníka 2018 presúvame zo sociálnej siete sem

2017

PRED | BEFORE 2017