Môj slovník z reality alias Slovíčka v malíčku

My Dictionary from Reality

Máš slovíčka v malíčku a tvorivú dušičku?

Zapoj sa do Slovíčka v malíčku!

MSZR je projekt zameraný na slovnú zásobu v jazykoch a je určený pre účastníkov - jednotlivcov vo veku od 6 rokov.

Projekt sa realizuje od r. 2013.

Od r. 2020 má medzinárodnú jazykovú akreditáciu: IALFAC190902-LP-169

Propozície akou formou má byť slovník vytvorený sa menia každý ročník.

Zopár vzoriek slovníkov z predošlých ročníkov

Zadanie pre tvorenie slovníkov sa mení a je pre každý ročník projektu iné.

Tvorili ste už abecedné slovníky, abecedno-tématické, 3-písmenkové, doplňovačkové ...

od 2018 - fotogalérie od ročníka 2018 nájdete tu

2017

PRED | BEFORE 2017