MSZR alias Slovíčka v malíčku 2019

VÝSLEDKY FINÁLOVÉHO KOLA 2019


22. 6.: Rozoslali sme e-Certifikáty a e-vouchery  finalistom na adresy podľa sprievodných listov.

20. 6.: Víťazov sme kontaktovali 20. 6. podľa sprievodných listov.

18. 6.: Víťazné slovníky vytvorili nižšie uvedení autori. 

Gratulujeme!


ENGLISH 

 • Tomáš Tlacháč - ZŠ, Gbeľany

DEUTSCH

 • Ella Valentová - ZŠ P. Jilemnického, Zvolen

РУССКИЙ ЯЗЫК K

 • Vanesa Bőszőrményiová - ZŠ Kúpeľná, Prešov

ESPAÑOL 

 • Laura Šnuriková - Obchodná akadémia, Humenné


VÝSLEDKY POSTUPOVÉHO KOLA 2019


Do Finálového kola projektu postupujú nasledujúce slovníky:

ENGLISH:

 • Karolina Gašpariková - ZŠ s MŠ, Považská Teplá
 • Simona Brišová - ZŠ s MŠ, Nová Bystrica

 • Veronika Rozputinská - ZŠ, Sačurov

 • Tomáš Tlacháč - ZŠ, Gbeľany

DEUTSCH

 • Ella Valentová - ZŠ P. Jilemnického, Zvolen
 • Kvetoslava Marenčinová - ZŠ Bernolakova, Vranov nad Topľou

 • Ján Potočár - ZŠ s MŠ, Osčadnica

РУССКИЙ ЯЗЫК

 • Vanesa Bőszőrményiová - ZŠ Kúpeľná, Prešov
 • Alexandra Pivarčeková - ZŠ P. Jilemnického, Zvolen

FRANÇAIS, ESPAÑOL

 • Yvona Kathleen Peciarová - ZŠ s MŠ S. Timona, Trenčianska Turná
 • Alica Augustínová - ZŠ Kúpeľná, Prešov

 • Laura Šnuriková - Obchodná akadémia, Humenné


Špeciálne ocenenia získali tri slovníky, ktoré nespĺňali formálne kritériá, boli však zaujímavé a krásne svojim spracovaním: 

 • Erika Obhlídalová - ZŠ, Banka
 • Šimon Rambala - SOŠ Obchodu a podnikania, Bratislava

 • Mária Martinická - Spojená škola, Belá

E-diplomy za špeciálne ocenenie boli súťažiacim odoslané na kontaktné adresy dňa 27. 4..


Všetkým zapojeným súťažiacim a školám ďakujeme za účasť a finalistom gratulujeme k postupu do Finálového kola!


UZÁVIERKA PRE PRIJÍMANIE SLOVNÍKOV

31. marca prebehla uzávierka slovníkov. Doručené boli slovníky z AJ, NJ, RJ, FJ a ŠJ.

Slovníky budú teraz hodnotené a koncom apríla budú uverejnené slovníky, ktoré postupujú do Finálového kola.

Doručené slovníky sú opäť krásne. Malá vzorka na foto vyššie a tu.

PRIEBEH REGISTRÁCIE

Registrácia je ukončená.

Stav k 18. 10.: Pre angličtinu už nie je možné sa zaregistrovať. Pre ostatné jazyky sa ešte môžete zaregistrovať.

Stav k 16. 10.: prijali sme registráce pre AJ, NJ, RJ, ŠPJ, FJ a evidencie školských kôl pre AJ, NJ, RJ,  FJ

Stav ku 10. 10.: pre AJ je možné prijať už len pár registrácií; uzávierka je budúci týždeň  

Ku 22. 8. sme prijali registrácie pre jazyky: AJ, NJ, RJ, ŠJ

Zaevidované boli školské kolá pre: AJ, NJ, RJ


Pravidlá projektu pre ročník 2019

Zadanie slovníka


1) Do projektu sa môžu zapojiť záujemcovia deti a tínedžeri - jednotlivci od 6 rokov. Z jednej školy môže byť do Postupového kola prijatý jeden slovník / jazyk. Ak je na škole viacero jazykových tvorivých nadšencov, môžete si zaevidovať realizáciu školského kola.

2) Úlohou je vytvoriť vlastný doplňovačkový slovník.

Doplňovačkový slovník znamená, že tvorca slovníka si zvolí slovo alebo frázu v cudzom jazyku, ktoré/á bude riešením doplňovačky. Slovo alebo fráza musí mať minimálne 15 písmen. Na každé písmenko tohto slova alebo frázy bude v slovníku  vyobrazené slovíčko, ktoré má byť doplnené do doplňovačky spolu s pomocnou vetou v cudzom jazyku a v slovenčine / českí tvorcovia v češtine.

Riešenie doplňovačky môže byť v jej prvom riadku/stĺpci alebo v hrubo (farebne a pod.) označenom riadku / stĺpci. 

Nevyplnená doplňovačka s číselnou legendou musí byť nakreslená na prvej strane slovníka nasledujúcej za titulkou slovníka, t. j. ak by sme vychádzali zo vzoru uvedeného nižšie, legendu riadkov / stĺpcov doplňovačky by tvorili čísla 1. až 15.. Strana s prázdnou doplňovačkou môže byť dotvorená grafikou, nie je to však podmienka zaradená do pravidiel. Vyplnená doplňovačka musí byť nakreslena na poslednej strane slovníka.

Napr. riešením doplňovačky má byť "Life is wonderful". Riešenie doplňovačky tvorí jej prvý riadok = prvé písmenká slovíčok, ktoré je potrebné do doplňovačky doplniť. Slovíčka v slovníku teda budú napr.: 1. ladybird 2. ice-cream 3. fire 4. eagle 5. igloo 6. snail 7. wings 8. owl 9. nose 10. dice 11. eyebrow 12. river 13. finger 14. umbrella 15. lamp

3) Slovíčka v slovníku môžu byť vyobrazené týmito spôsobmi:

 • nakreslené
 • namaľované
 • vlastnoručne nafotené
 • tvorcom nakreslené na počítači
 • vytvorené z drobných materiálov (korálky, šošovica, bavlnky...)  

Vyššie uvedené formy nie je možné kombinovať, to znamená, že celý slovník musí byť buď nakreslený, alebo namaľovaný, alebo nafotený, alebo nakreslený na pc, alebo vytvorený z drobnôstiek.

4) Pri každom vyobrazenom slovíčku musí byť pomocná veta v cudzom jazyku a v slovenčine (tvorcovia zo SR) / češtine (tvůrci z ČR). Slovíčko v nej nie je priamo napísané. Veta v CJ a veta v SLJ/ČJ nemusia byť totožné.

Vzor.:

vyobrazené slovíčko je "ladybird"

veta v CJ: "_ _ _ _ _ _ _ _ has red wings with black dots."

veta v SLJ: "_  _ _ _ _ _ je malý hmyz s bodkami na červených krídelkách."

5) Slovník môže byť v niektorej z týchto verzií: AJ-SJ, NJ-SJ, RJ-SJ, ŠJ-SJ, FJ-SJ, TJ-SJ, ČJ-SJ

resp. pri českých tvorcoch v AJ-ČJ, NJ-ČJ. RJ-ČJ, ŠJ-ČJ, FJ-ČJ, TJ-ČJ, SLJ-ČJ (ČJ = čeština).


Formát slovníka


1) Veľkosť: A4

2) Slovíčka môžu byť vyobrazené v počte max. 5 na jednom liste papiera alebo každé slovo na samostatnom liste papiera.

3) Slovník môže byť spojený zošívačkou, zviazaný hrebeňovou väzbou, alebo jednotlivé listy v euroobaléch vložené v spisovej zložke.

4) Slovník musí mať titulnú stranu, na ktorej sú uvedené nasledovné údaje:

Názov: Môj slovník z reality resp. Můj slovník z reality

 • Názov v jazykovej mutácii, napr. ak je slovník v AJ, tak My Dictionary From Reality
 • Jazyková mutácia, napr. Angličtina - English
 • Meno autora, napr. Adam Tvorivý
 • Vek, napr. 11 rokov
 • Názov školy alebo mesto, ak sa tvorca prihlasuje individuálne a nie cez školu:
 • Kreatívna, Nováky; pri individuálnom prihlásení napr. Sabinov

Na titulnej strane môže byť ilustrácia, grafický dizajn a pod..


Termíny a adresa pre zaslanie


Pre tento projekt je potrebné sa zaregistrovať do 19. 10. 2018: SR tvorcovia tu a ČR tvůrci zde.

Vytvorené slovníky je potrebné zaslať do Postupového kola do 31. marca / března 2019 na nasledujúcu adresu: 

 • IALF, o. z.; Pošt. priečinok E50, 949 01 Nitra, Slovakia, heslo "MSZR 2019"

Do slovníka je nutné vložiť sprievodný list formátu A4. Slovníky bez sprrievodného listu budú vyradené. Pri písaní sprievodného listu si nechajte pred sebou túto stránku a v liste uveďte postupne všetky nasledujúce informácie:

 • celé meno autora (tvorcu) slovníka + vek
 • adresa školy alebo rodiča
 • telefón školy alebo rodiča
 • meno zodpovedného pedagóga alebo rodiča
 • e-mail zodpovedného pedagóga alebo rodiča
 • či chcete slovník zaslať naspäť (uveďte na akú adresu, poštovné znáša škola/autor, výška poplatku za vrátenie slovníka je: poštovné, rovnaké aké uhradíte pri poslaní slovníka + cena za obálku, pri zaslaní slovníka v krabici, bude poużitá na vrátenie tá istá krabica, napr. poštovné 1,70 + bubli obálka 0,69 t. j. poplatok za zaslanie slovníka naspäť škole/autorovi bude 2,39€).


Finalisti projektu


Z doručených slovníkov budú v Postupovom kole vybraní finalisti projektu, ktorí budú uverejnení na tejto stránke do konca apríla / dubna 2019.

Finalisti budú vybraní na základe splneného zadania pre slovník, jazykovej správnosti, tvorivej myšlienky a počtu doručených slovníkov pre danú jazykovú mutáciu.

Z každej krajiny môžu byť traja finalisti/jazyk.

Finálové kolo projektu prebehne na poslednom kole projektu Jazykový kvet 2019, na ktorom okrem poroty budú môcť slovníky finalistov ohodnotiť svojim hlasom aj účastníci podujatia.


Víťaz a výhra


Výhrou pre víťazov je: diplom + darčekový balík

Počet víťazov: v každej jazykovej kategórii, do ktorej príde min. 15 slovníkov môže byť jeden víťaz; ak príde pre daný jazyk menej ako 15 slovníkov, bude jazyk zlúčený s iným(i) "menšinovým" jazykom a z nich vzíde víťaz.


Záver


1) Organizátor má výhradné právo na akekoľvek zmeny bez udania dôvodu.

2) Organizátor má výhradné právo neprijať registráciu do projektu a to bez uvedenia dôvodu.

3) Rozumiem(e), že slovníky sa nezasielajú automaticky naspäť tvorcovi/škole. V prípade záujmu o zaslanie slovníka naspäť autorovi/škole je to možné na náklady autora/školy v období od cca 15. júna do max. 15. júla na požiadanie. Požiadavku uveďte do sprievodného listu. 

4) Každý víťaz sa zaväzuje po prijatí výhry zaslať organizátorovi tri fotografie s výhrou max. do 30 dní, inak bude musieť výhru vrátiť. 

5) Zapojením sa do súťaže prihlasujúci a súťažiaci tvorca slovníka prehlasuje, že si prečítal tieto pravidlá, porozumel im a súhlasí s nimi v plnom rozsahu, ako aj s použitím jeho údajov, fotografií alebo videodokumentácie na tejto internetovej stránke, prípadne na www.jazykovevzdelavanie.sk a vo fotogalerii projektu Slovicka v malicku.