MSZR alias Slovíčka v malíčku 2019

 Informácie k ročníku 2019 budú uverejnené na tomto mieste v júni / júli 2018.