MSZR alias Slovíčka v malíčku 2023


VÝSLEDKY FK
 

Všetkým autorom ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme!

12. mája sme rozposlali infomail = pozrite si poštu.
 
Fotogalérie tu.


AJ ~ SLJ

1. miesto: Dzadiková Alexandra - ZŠ s MŠ, Francisciho 21, Poprad

 • Baffiová Simona - ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou
 • Hurajtová Lea - ZŠ, Zemanská 2, Krompachy
 • Jecková Lenka - ZŠ, Janigova 2, Koši
 • Kičin Tadeáš - ZŠ L. Novomeského, Rúbanisko II 3079, Lučenec
 • Tauber Adriana - ZŠ, Staničná 13, Košice

RJ ~ SLJ
1. miesto: Klimešová Vanda - ZŠ Sídlisko II, 1336, Vranov nad Topľou

 • Boráková Natália Sarah - ZŠ, Oslobodenia č. 165, Belá
 • Husťaková Tamara - SPŠ, Partizánska 1059, Snina
 • Kissová Nikoletta - ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou
 • Kopa Nelia - SOŠOaS, Michalovce

ŠJ ~ SLJ 
1. miestoBeslerová Radoslava - OA, Komenského 1, Humenné

FJ ~ SLJ
1. miestto: Bui Duong Phuong Thuy - ZŠ, Janigova 2, Košice

 • Gregušová Bianka - ZŠ L. Novomeského, Rúbanisko II 3079, Lučenec
 • Ševčíková Lenka - ZŠ L. Novomeského, Rúbanisko II 3079, Lučenec

NJ ~ SLJ
1. miiesto: Spodniak Samuel - ZŠ L. Novomeského, Rúbanisko II 3079, Lučenec

 • Lamačová Linda - ZŠ, Medzilaborecká 11, Bratislava

RMJ ~ SLJ
diplom za tvorivosťČerveňáková Regína - ZŠ s MŠ, Pečovská Nová Ves

MK sa koná v jazyku English+jaxyk, postúpili naň autori slovníkov z piatich krajín.
 

🍎 30. 4.: Nižšie uvádzame autorov slovníkov, ktoré postupujú do Finálového kola (FK). Všetkým zapojeným autorom ďakujeme za účasť a postupujúcim blahoželáme!
Sledujte si poštu, príde vám info o CoU. 


AJ ~ SLJ

 • Baffiová Simona - ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou
 • Dzadiková Alexandra - ZŠ s MŠ, Francisciho 21, Poprad
 • Hurajtová Lea - ZŠ, Zemanská 2, Krompachy
 • Jecková Lenka - ZŠ, Janigova 2, Koši
 • Kičin Tadeáš - ZŠ L. Novomeského, Rúbanisko II 3079, Lučenec
 • Tauber Adriana - ZŠ, Staničná 13, Košice

RJ ~ SLJ

 • Boráková Natália Sarah - ZŠ, Oslobodenia č. 165, Belá
 • Husťaková Tamara - SPŠ, Partizánska 1059, Snina
 • Kissová Nikoletta - ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou
 • Klimešová Vanda - ZŠ Sídlisko II, 1336, Vranov nad Topľou
 • Kopa Nelia - SOŠOaS, Michalovce

ŠJ ~ SLJ

 • Beslerová Radoslava - OA, Komenského 1, Humenné

FJ ~ SLJ  

 • Bui Duong Phuong Thuy - ZŠ, Janigova 2, Košice
 • Gregušová Bianka - ZŠ L. Novomeského, Rúbanisko II 3079, Lučenec
 • Ševčíková Lenka - ZŠ L. Novomeského, Rúbanisko II 3079, Lučenec

NJ ~ SLJ

 • Lamačová Linda - ZŠ, Medzilaborecká 11, Bratislava
 • Spodniak Samuel - ZŠ L. Novomeského, Rúbanisko II 3079, Lučenec

RMJ ~ SLJ

 • Červeňáková Regína - ZŠ s MŠ, Pečovská Nová Ves


🍎 22. 3.: Blíži sa uzávierka pre prijímanie vytvorených slovníkov do Postupového kola (PK). Je 31. marca vrátane. 

Pravidlá projektu pre ročník 2023


I. Kategórie, limity a zadanie slovníka


1) Do projektu sa môžu zapojiť záujemcovia deti - jednotlivci od 6 rokov. Do projektu súťaže je potrebné sa prihlásiť po prečítaní si týchto Pravidiel.

Limity: Z jednej a tej istej školy môže byť do Postupového kola prijatý:

 • 1 (jeden) slovník / jazyk, ak je pripravujúci pedagóg nečlen
 • 2 (dva) slovníky / jazyk, ak je pripravujúci pedagóg člen

Ak je na škole viacero jazykových tvorivých nadšencov, môžete si zaevidovať realizáciu školského kola.

2) Jazykové kategórie: slovníky tvoria autori v kombinácii zvoleného jazyka (angličtina, španielčina, ruština, nemčina, francúzština, taliančina, čeština, nárečie) a slovenčiny (resp. jazyka danej krajiny).

3) Úlohou je ručne vytvoriť vlastný "číslový" slovník podľa zadania nižšie.

Číslový slovník znamená, že autor si zvolí:

 • 10 (desať) za sebou idúcich písmen abecedy (podľa abecedy daného jazyka, napr. pre angličtinu A B C D E F G H I J; pre ruštinu А Б В Г Д Е Ё Ж З И
 • na každé písmeno nakreslí (namaľuje - možnosti viď nižšie) a uvedie jedno podstatné meno v jednotnom a množnom čísle - ak sú pre jazyk dôležité členy, tak aj s členmi; napr. pre španielčinu la alfombra ~ las alfombras, el barco ~ los barcos, la ciruela ~ las ciruelás ...)
 • ku každému podstatnému menu  uvedie slovenskú verziu a 2 (dve) vety, v jednej použije výraz veľa / málo a v druhej konkrétne množstvo (tri, osem, sto ...). Vety uvedie takisto v dvojjazyčnej forme.

VZOR pre angličtinu a písmeno D:
 

daisy 🌼 ~ daisies 🌼🌼🌼 | sedmokráska ~ sedmokrásky

1. In our garden there are many daisies every year. | V našej záhrade je veľa sedmokrások každý rok.
2. Yesterday I got fifteen daisies for my birthday. | Včera som dostala k narodeninám pätnássť sedmokrások.


Podstatné mená môžu byť vyobrazené každé na samosratnom liste papiera alebo aj viaceré prehľadne na jednom liste papiera ako:

 • perokresba, kresba ceruzkou
 • svetelná kresba (bielou ceruzkou na tmavý výkres)
 • kresba pastelkami, uhlíkom, rudkou, tušom, rúžom, lakom, kakaovým práškom
 • maľba

FOTOVZOR viď nižšie pod týmito Pravidlami.
 

II. Formát slovníka


1) Slovník musí byť zaslaný ako:

 • PowerPoint prezentácia s nafoteným slovníkom v čitateľnej forme v prílohe e-mailu
 • alebo ako slideshow prezentácia nafoteného slovníka na YouTube linke (= v e-maili zašlete YouTube linku na slideshow prezentáciu vytvoreného slovníka).

2) Slovník musí mať titulnú stranu (obrázok), na ktorej sú uvedené nasledovné údaje:

 • Názov v slovenčine: Môj slovník z reality
 • Názov v jazykovej mutácii, napr. ak je slovník v AJ, tak My Dictionary From Reality
 • Meno autora, napr. Adam Tvorivý
 • Vek, napr. 11 rokov
 • Názov školy alebo mesto, ak sa tvorca prihlasuje individuálne a nie cez školu, napr.: Kreatívna, Nováky; pri individuálnom prihlásení napr. Sabinov

VZOR:

Môj slovník z reality - My Dictionary From Reality

Angličtina - English

Adam Tvorivý, 11r. - ZŠ Kreatívna, Mesto

Na titulnej strane môže byť ilustrácia, grafický dizajn a pod..


FOTOVZOR viď nižšie pod týmito Pravidlami.


III. Kolá, termíny a adresa pre zaslanie


1) Prihlasovanie
Pre tento projekt je potrebné sa prihlásiť tu.

2) Počet kôl
Súťaž má 3 kolá a to Postupové kolo (PK) a Finálové kolo (FK).

2 a) Postupové kolo (PK)

Vytvorené slovníky je potrebné zaslať do Postupového kola do 31. marca 2023 na nasledujúcu adresu:

 • jazykove1 @ gmail.com
 • predmet správy "MSZR 2023"
 • do tela e-mailu je potrebné vložiť sprievodný text v nižšie uvedenom znení. Slovníky bez sprievodného textu budú vyradené. Pri písaní sprievodného textu si nechajte pred sebou túto stránku a v texte uveďte postupne všetky nasledujúce informácie:
 • celé meno autora (tvorcu) slovníka + vek
 • adresa školy alebo rodiča
 • telefón školy alebo rodiča
 • meno zodpovedného pedagóga alebo rodiča
 • e-mail zodpovedného pedagóga alebo rodiča

Prijatie slovníka je  potvrdzované ručne spätným e-mailom.

Všetci účastníci PK obdržia e-Certifikát o účasti na vytlačenie a e-publikáciu. 


2 b) Finalisti projektu - Finálové kolo (FK)

Z doručených slovníkov budú v Postupovom kole vybratí finalisti projektu, ktorí budú uverejnení na tejto stránke koncom apríla 2023.

Finalisti budú vybratí na základe splneného zadania pre slovník, jazykovej správnosti, tvorivej myšlienky a počtu doručených slovníkov pre danú jazykovú mutáciu.

Finálové kolo projektu sa zrealizuje v máji (1. - 15. 5.).

Všetci finalisti obdržia e-diplom a e-knižku.
 
 2 c) Medzinárodné kolo - International Round (MK/IR)

Na medzinárodné kolo (MK/IR) automaticky postupujú víťazné slovníky z Finálového kola v danej krajine.
MK sa koná 20. - 31. mája. MK sa koná v prípade, že sú pre daný jazyk víťazi  minimálne v dvoch zapojených krajinách.
 

IV. Víťaz a výhra 
 

1) Počet víťazov FK
V každej jazykovej kategórii, do ktorej príde 15 a viac slovníkov môže byť jeden víťaz; ak príde pre daný jazyk menej ako 15 slovníkov, bude jazyk zlúčený s iným(i) "menšinovým" jazykom a z nich vzíde víťaz.
Z doterajších skúseností bývajú najpočetnejšie slovníky v jazykových kategóriách English~slovenčina a Deutsch~slovenčina. Ostatné jazykové verzie boli zväčša v počte do 15 slovníkov. Priemer poradí od r. 2013: AJ~SLJ > NJ~SLJ > RJ~SLJ > ŠJ~SLJ >  FJ~SLJ > TJ~SLJ.

2) Výhra FK
Výhra pre víťazov: e-diplom + darčekový balíček (knižka, usb kľúč, minihračka/hlavolam, perá/pastelky).

3) Víťaz a výhra MK/IR

V každej jazykovej kategórii môže byť jeden víťaz, t. j. napríklad jeden víťaz v kat. English~jazyk danej krajiny.
Víťaz/i získa/jú e-diplom a cenu. Cena bude oznámená pred MK/IR na tejto webstránke.
 

V. Záver

1) Organizátor má výhradné právo na akékoľvek zmeny bez uvedenia dôvodu.

2) Každý víťaz sa zaväzuje po prijatí výhry zaslať organizátorovi tri fotografie s výhrou max. do 15 dní od jej prijatia, inak bude musieť výhru vrátiť.

3) Zapojením sa do súťaže prihlasujúci a súťažiaci tvorca (autor) slovníka prehlasuje, že si prečítal tieto pravidlá, porozumel im a súhlasí s nimi v plnom rozsahu, ako aj s použitím jeho údajov (meno, škola), fotografií alebo videodokumentácie na tejto internetovej stránke a na www.jazykovevzdelavanie.sk vo fotogalerii projektu Slovicka v malicku. 

© IALF | MSZR since 2013 | ALL RIGHTS RESERVED 
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky