MSZR alias Slovíčka v malíčku 2023

Pravidlá projektu pre ročník 2023


I. Kategórie, limity a zadanie slovníka

1) Do projektu sa môžu zapojiť záujemcovia deti a tínedžeri - jednotlivci od 6 rokov. Do projektu súťaže je potrebné sa prihlásiť po prečítaní si týchto Pravidiel.

Limity: Z jednej a tej istej školy môže byť do Postupového kola prijatý:

 • 1 (jeden) slovník / jazyk, ak je pripravujúci pedagóg nečlen
 • 2 (dva) slovníky / jazyk, ak je pripravujúci pedagóg člen

Ak je na škole viacero jazykových tvorivých nadšencov, môžete si zaevidovať realizáciu školského kola.

2) Jazykové kategórie: slovníky tvoria autori v kombinácii zvoleného jazyka (angličtina, španielčina, ruština, nemčina, francúzština, taliančina, čeština, nárečie) a slovenčiny.

3) Úlohou je vytvoriť vlastný "číslový" slovník podľa zadania nižšie.

Číslový slovník znamená, že autor si zvolí:

 • 10 (desať) za sebou idúcich písmen abecedy (podľa abecedy daného jazyka, napr. pre angličtinu A B C D E F G H I J; pre ruštinu А Б В Г Д Е Ё Ж З И
 • na každé písmeno nakreslí (namaľuje - možnosti viď nižšie) a uvedie jedno podstatné meno v jednotnom a množnom čísle - ak sú pre jazyk dôležité členy, tak aj s členmi; napr. pre španielčinu la alfombra ~ las alfombras, el barco ~ los barcos, la ciruela ~ las ciruelás ...)
 • ku každému podstatnému menu  uvedie slovenskú verziu a 2 (dve) vety, v jednej použije výraz veľa / málo a v druhej konkrétne množstvo (tri, osem, sto ...). Vety uvedie takisto v dvojjazyčnej forme.

VZOR pre angličtinu a písmeno D:
 

daisy 🌼 ~ daisies 🌼🌼🌼 | sedmokráska ~ sedmokrásky

1. In our garden there are many daisies every year. | V našej záhrade je veľa sedmokrások každý rok.
2. Yesterday I got fifteen daisies for my birthday. | Včera som dostala k narodeninám pätnássť sedmokrások.


Podstatné mená môžu byť vyobrazené každé na samosratnom liste papiera alebo aj viaceré prehľadne na jednom liste papiera ako:

 • perokresba, kresba ceruzkou
 • svetelná kresba (bielou ceruzkou na tmavý výkres)
 • kresba pastelkami, uhlíkom, rudkou, tušom, rúžom, lakom, kakaovým práškom
 • maľba


II. Formát slovníka

1) Slovník musí byť zaslaný ako:

 • PowerPoint prezentácia s nafoteným slovníkom v čitateľnej forme v prílohe e-mailu
 • alebo ako slideshow prezentácia nafoteného slovníka na YouTube linke (= v e-maili zašlete YouTube linku na slideshow prezentáciu vytvoreného slovníka).

2) Slovník musí mať titulnú stranu (obrázok), na ktorej sú uvedené nasledovné údaje:

 • Názov v slovenčine: Môj slovník z reality
 • Názov v jazykovej mutácii, napr. ak je slovník v AJ, tak My Dictionary From Reality
 • Meno autora, napr. Adam Tvorivý
 • Vek, napr. 11 rokov
 • Názov školy alebo mesto, ak sa tvorca prihlasuje individuálne a nie cez školu, napr.: Kreatívna, Nováky; pri individuálnom prihlásení napr. Sabinov

VZOR:

Môj slovník z reality - My Dictionary From Reality

Angličtina - English

Adam Tvorivý, 11r. - ZŠ Kreatívna, Mesto

Na titulnej strane môže byť ilustrácia, grafický dizajn a pod..


III. Kolá, termíny a adresa pre zaslanie

Pre tento projekt je potrebné sa prihlásiť tu.

Počet kôl: Súťaž má 2 kolá a to Postupové kolo (PK) a Finálové kolo (FK).

1) Postupové kolo

Vytvorené slovníky je potrebné zaslať do Postupového kola do 31. marca 2023 na nasledujúcu adresu:

 • jazykove1 (@) gmail.com
 • predmet správy "MSZR 2023"
 • do tela e-mailu je potrebné vložiť sprievodný text v nižšie uvedenom znení. Slovníky bez sprievodného textu budú vyradené. Pri písaní sprievodného textu si nechajte pred sebou túto stránku a v texte uveďte postupne všetky nasledujúce informácie:
 • celé meno autora (tvorcu) slovníka + vek
 • adresa školy alebo rodiča
 • telefón školy alebo rodiča
 • meno zodpovedného pedagóga alebo rodiča
 • e-mail zodpovedného pedagóga alebo rodiča

Prijatie slovníka je  potvrdzované ručne spätným e-mailom.

Všetci účastníci PK obdržia e-Certifikát o účasti na vytlačenie a e-publikáciu. 


2) Finalisti projektu - Finálové kolo

Z doručených slovníkov budú v Postupovom kole vybratí finalisti projektu, ktorí budú uverejnení na tejto stránke koncom apríla 2023.

Finalisti budú vybratí na základe splneného zadania pre slovník, jazykovej správnosti, tvorivej myšlienky a počtu doručených slovníkov pre danú jazykovú mutáciu.

Finálové kolo projektu sa zrealizuje v máji.

Všetci finalisti obdržia e-diplom a e-knižku.
 

IV. Víťaz a výhra
 

Počet víťazov: v každej jazykovej kategórii, do ktorej príde 15 a viac slovníkov môže byť jeden víťaz; ak príde pre daný jazyk menej ako 15 slovníkov, bude jazyk zlúčený s iným(i) "menšinovým" jazykom a z nich vzíde víťaz.

Výhra pre víťazov: e-diplom + darčekový balíček (knižka/ publikácia, usb kľúč, minihračka/hlavolam, perá ...).


V. Záver

1) Organizátor má výhradné právo na akékoľvek zmeny bez uvedenia dôvodu.

2) Každý víťaz sa zaväzuje po prijatí výhry zaslať organizátorovi tri fotografie s výhrou max. do 15 dní od jej prijatia, inak bude musieť výhru vrátiť.

3) Zapojením sa do súťaže prihlasujúci a súťažiaci tvorca (autor) slovníka prehlasuje, že si prečítal tieto pravidlá, porozumel im a súhlasí s nimi v plnom rozsahu, ako aj s použitím jeho údajov (meno, škola), fotografií alebo videodokumentácie na tejto internetovej stránke a na www.jazykovevzdelavanie.sk vo fotogalerii projektu Slovicka v malicku. 

© IALF | MSZR since 2013 | www.languageapple.eu 
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!