MSZR alias Slovíčka v malíčku 2020

VÝSLEDKY FINÁLOVÉHO KOLA 2020

18. 6. boli odoslané darčekové balíčky a diplomy víťazom. Všetkým súťažiacim ročníka 2020 ďakujeme za účasť a želáme vám príjemné leto!

8. 6.: Dnes sme rozposlali finalistom e-diplomy a víťazom e-maily, na ktoré potrebujeme reakciu.  

🍎🍎🍎

Autori víťazných slovníkov:

 • Ema Gajdošíková - ZŠ s MŠ, Banka
 • Lenka Glogovská - Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné
 • Karolína Halászová - ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou
 • Petra Jankolová - SOŚ podnik. a služieb, Námestovo
 • Bence Zsóka - ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou

Gratulujeme!

Všetci finalisti obdržia e-diplomy a víťazi datčekové balíčky. V priebehu siedmych dní si kontrolujte e-mailovú poštu.

V hlasovaní prišlo 2135 hlasov, z toho 298 bolo neplatných.

🍎🍎🍎

VÝSLEDKY POSTUPOVÉHO KOLA 2020

Do Finálového kola postupujú so svojimi slovníkmi títo autori:

ENGLISH

 • Rebeka Vráblová - ZŠ s MŠ, Banka
 • Soňa Končeková - SSS, Starozagorská 8, Košice

 • Petra Jankolová - SOŚ podnik. a služieb, Námestovo

 • Michael Šeliga - ZŠ s MŠ, Spišská Sobota

 • Kristína Zimmermannová - ZŠ, Zemianská 2, Krompachy

 • Bence Zsóka - ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou

РУССКИЙ ЯЗЫК

 • Ema Gajdošíková - ZŠ s MŠ, Banka
 • Martin Chalás - ZŠ s MŠ, Banka 

DEUTSCH

 • Karin Vladárová - ZŠ SNP, Sučany
 • Kristína Vidová - ZŠ s MŠ, Banka

 • Karolína Halászová - ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou

 • Erika Obhlídalová - ZŠ s MŠ, Banka

ESPAÑOL

 • Lenka Glogovská - Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné


Postupujúcim autorom gratulujeme!

Všetkým autorom ďakujeme za účasť!

Pripravujúci pedagógovia si môžu pre nepostupujúcich autorov vyžiadať e-Ceritfikát o účasti v projekte cez členskú sekciu tu.

Hlasovanie verejnosti, ktoré je súčasťou Finálového kola bude vzhľadom na všeobecnú korona situáciu prebiehať online tu.

🍎🍎🍎


Do konca apríla prebieha hodnotenie slovníkov. 

Slovníky a ich autori, ktorí postúpia do Finálového kola budú uverejnení na tejto stránke koncom apríla. 

Zopár ukážok z doručených slovníkov si môžete pozrieť v slideshow vpravo (v mobiloch nižšie).

🍎🍎🍎

Vytvorené slovníky je potrebné poslať podľa inštrukcií v Pravidlách nižšie do 31. marca 2020.

🍎🍎🍎

Prijali sme registrácie pre jazyky: AJ, NJ, RJ, ŠJ

Školské kolá boli zaevidované pre jazyky: AJ, NJ, RJ

V ročníku 2020 budeme tvoriť písmenkvo-tématické slovníky.

3 písmenká - 3 vytvorené témy - min. 10 slov na každú tému

Pravidlá projektu pre ročník 2020

Zadanie slovníka


1) Do projektu sa môžu zapojiť záujemcovia deti a tínedžeri - jednotlivci od 6 rokov. Z jednej školy môže byť do Postupového kola prijatý jeden slovník / jazyk nečlenovia a max. 2 slovníky / jazyk členovia. Ak je na škole viacero jazykových tvorivých nadšencov, môžete si zaevidovať realizáciu školského kola.

2) Úlohou je vytvoriť vlastný písmenkovo-tématický slovník.

Písmenkovo-tématický znamená, že autor slovníka si vyberie 3 písmená abecedy idúce po sebe (napr. R, S, T) a vytvorí si 3 témy, ktoré musia začínať v cudzom jazyku na dané písmenká (napr. v angličtine Rainy Day, Sports, Theatre). 

Ku každej téme musí byť v slovníku vyobrazených minimálne 10 slovíčok (napr. na Theatre: actor, actress, stage, curtain, mask, seats, tickets, microphone, spotlight) a pri každom slovíčku musí byť napísaná fráza / vetička v danom cudzom jazyku a v slovenčine, v ktorej je dané slovíčko použité (napr. All the masks were fascinating. Všetky masky boli fascinujúce.)   

Slovíčka môžu byť vyobrazené jedným zo týchto spôsobov:

 • namaľované alebo nakreslené a odfotené do online formátu slovníka (PowerPoint prezentácia alebo slideshow prezentácia na YouTube linku)
 • vytvorené - nakreslené na počítači a spracované do online formátu slovníka (PowerPoint prezentácia alebo slideshow prezentácia na YouTube linku)

Vyššie uvedené formy nie je možné kombinovať, to znamená, že celý slovník musí byť buď namaľovaný/nakreslený a nafotený do online prezentácie/slideshow prezentácie na YouTube linku  alebo vytvorený v grafickom programe na pc a spracovaný do formátu online PowerPoint prezentácie alebo slideshows na youtube linku.


Formát slovníka


1) Slovník musí byť zaslaný ako PowerPoint prezentácia v prílohe e-mailu alebo ako slideshow prezetácia na YouTube linku (= v e-maili zašlete YouTube link na slideshow prezentáciu vytvoreného slovníka).

2) Slovník musí mať titulnú stranu (obrázok), na ktorej sú uvedené nasledovné údaje:

 • Názov v slovenčine: Môj slovník z reality 
 • Názov v jazykovej mutácii, napr. ak je slovník v AJ, tak My Dictionary From Reality
 • Jazyková mutácia, napr. Angličtina - English
 • Meno autora, napr. Adam Tvorivý
 • Vek, napr. 11 rokov
 • Názov školy alebo mesto, ak sa tvorca prihlasuje individuálne a nie cez školu:
 • Kreatívna, Nováky; pri individuálnom prihlásení napr. Sabinov

VZOR: 

Môj slovník z reality - My Dictionary From Reality

Angličtina - English

Adam Tvorivý, 11r. - ZŠ Kreatívna, Mesto

Na titulnej strane môže byť ilustrácia, grafický dizajn a pod..


Termíny a adresa pre zaslanie


Pre tento projekt je potrebné sa zaregistrovať tu.

Vytvorené slovníky je potrebné zaslať do Postupového kola do 31. marca 2020 na nasledujúcu adresu: 

 • jazykove (@) gmail.com
 • predmet správy "MSZR 2020"
 • do tela mailu je potrebné vložiť sprievodný text v nižšie uvedenom znení. Slovníky bez sprievodného textu budú vyradené. Pri písaní sprievodného textu si nechajte pred sebou túto stránku a v texte uveďte postupne všetky nasledujúce informácie:
 • celé meno autora (tvorcu) slovníka + vek
 • adresa školy alebo rodiča
 • telefón školy alebo rodiča
 • meno zodpovedného pedagóga alebo rodiča
 • e-mail zodpovedného pedagóga alebo rodiča


Finalisti projektu


Z doručených slovníkov budú v Postupovom kole vybraní finalisti projektu, ktorí budú uverejnení na tejto stránke do konca apríla 2020.

Finalisti budú vybraní na základe splneného zadania pre slovník, jazykovej správnosti, tvorivej myšlienky a počtu doručených slovníkov pre danú jazykovú mutáciu.

Finálové kolo projektu prebehne na poslednom kole projektu Jazykový kvet 2020, na ktorom okrem poroty budú môcť slovníky finalistov ohodnotiť svojim hlasom aj účastníci podujatia.


Víťaz a výhra


Výhrou pre víťazov je: diplom + darčekový balíček

Počet víťazov: v každej jazykovej kategórii, do ktorej príde min. 15 slovníkov môže byť jeden víťaz; ak príde pre daný jazyk menej ako 15 slovníkov, bude jazyk zlúčený s iným(i) "menšinovým" jazykom a z nich vzíde víťaz.


Záver


1) Organizátor má výhradné právo na akékoľvek zmeny bez udania dôvodu.

2) Organizátor má výhradné právo neprijať registráciu do projektu a to bez uvedenia dôvodu.

3) Každý víťaz sa zaväzuje po prijatí výhry zaslať organizátorovi tri fotografie s výhrou max. do 30 dní, inak bude musieť výhru vrátiť. 

4) Zapojením sa do súťaže prihlasujúci a súťažiaci tvorca slovníka prehlasuje, že si prečítal tieto pravidlá, porozumel im a súhlasí s nimi v plnom rozsahu, ako aj s použitím jeho údajov, fotografií alebo videodokumentácie na tejto internetovej stránke, prípadne na www.jazykovevzdelavanie.sk a vo fotogalerii projektu Slovicka v malicku.