MSZR alias Slovíčka v malíčku 2018


Vỷsledky Finálového kola 

Víťazi ročníka:

 • Zuzana Fialová - ZŠ Juh, Vranov nad Topľou
 • Alžbeta Franeková - Gymnázium Sv. Františka z Assisi, Žilina

Autorkám gratulujeme k víťazstvu a budeme ich kontaktovať v priebehu 14 dní na e-maily uvedené v sprievodnom liste.

Ostatní finalisti získavajú eDiplomy, ktoré im budú zaslané na e-maily uvedené v sprievodnom liste do 21. júna. Oznam o zaslaní bude uverejnený na tejto stránke.


Výsledky Postupového kola


E-diplomy za špeciálne ocenenia a e-certifikáty pre nepostupujúcich autorov slovníkov boli rozoslané 29. apríla.

* * * * * * * * *

Slovníky postupujúce do Finálového kola (fotky)

ENGLISH (4 z 31):

 • Zuzana Blašková - Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín
 • Tamara Friedlová - Spojená škola, Belá
 • Zuzana Fialová - ZŠ Juh, Vranov na Topľou
 • Erika Obhlídalová - ZŠ Banka

DEUTSCH (4 z 20): 

 • Alžbeta Franeková - Gymnázium sv. F. z Assisi, Žilina
 • Emma Bičanovská - Gymnázium J. Francisciho - Rimavského, Levoča
 • Michaela Surdeníková - Spojená škola, Svidník
 • Ivana Durkošová - ZŠ Juh, Vranov nad Topľou

RUŠTINA (2 zo 7):

 • Vanesa Böszörmenyiová - ZŠ Kúpeľná, Prešov
 • Monika Mitaľová - ZŠ Juh, Vranov nad Topľou

FRANÇAIS (1 z 1):

 • Ester Halagová - ZŠ Kúpeľná, Prešov

Aj tento ročník sme opäť udelili niekoľko špeciálnych ocenení slovníkom, ktoré nesplnili formálne zadanie, sú však niečím zaujímavé a krásne. 

Udelené tituly:

 • NAJsrdiečkovejsí, NAJfarbičkovejší (AJ), v ktorých autorky neuviedli zvolené tri slovíčka v cudzojazyčnej + slovenskej verzii.
 • NAJrozsiahlejší, NAJBigBenovejší (AJ), v ktorých autori na titulke neuviedli jazykovú mutáciu slovníka.
 • NAJdizajnovejší (NJ), v ktorom autorka neuviedla slovenskú mutáciu pri zvolených slovíčkach.

Týmto autorom, posielame e-diplomy na adresu uvedenú v sprievodnom liste ku slovníku. Ostatní súťažiaci obdržia eCertifikaát o účasti rovnako na adresu uvedenú v sprievodnom liste.


Vyššie uvedeným autorom slovníkov gratulujeme k postupu a k získaným oceneniam!

Autorom všetkých slovníkov ďakujeme za zapojenie sa do projektu, za ich úsilie spojiť jazyk a kreativitu a veríme, že tvorenie slovníkov ich bavilo. 

Rovnako ďakujeme všetkým pedagógom, ktorí zrealizovali pre svojich žiakov školské kolá a/lebo boli autorom tútormi pri vytvárami naozaj pekných jazykových dielok.  


Na čo autori najčastejšie zabúdali a nesplnili preto základné formálne zadanie projektu pre tento ročník?

 • neuvedenie jazykovej mutácie slovníka na titulke, t. j. napr. English - Angličtina
 • neuvedenie slovenskej mutácie pri zvolených slovíčkach, t. j. napr. sun - slnko, flower - kvet, fun - zábava 
 • neuvedenie 3 viet/fráz, v ktorých mali byť zvolené slovíčka použité, t. j. napr. ak by sme zobrali ako príklad 3 zvolené slovíčka vyššie, tak ku slovu sun 3 vetičky, ku slovu flower 3 vetičky a ku slovu fun 3 vetičky
 • vytvorenie slovníka kolážou obrázkov - také zadanie tento ročník ani nebolo, zadané formy boli, že slovník musí byť buď nakreslený, alebo namaľovaný, alebo vytvorený z vlastnoručne odfotených fotografií, pričom tieto formy nebolo možne kombinovať


Postupové kolo


Uzávierka pre zaslanie slovníkov do Postupového kola bola už tradične 31. marca. 

Postupové kolo práve prebieha. Kontrolujú a hodnotia sa slovníky zaslané od zaregistrovaných súťažiacich. Víťazné slovníky postupujú do Finálového kola, ktoré sa uskutoční na poslednom kole projektu Jazykový kvet 2018. Vo Finálovom kole môžu za slovníky hlasovať aj účastníciu podujatia.


Krátka štatistika


Doručené slovníky - Zaevidované slovníky - Neplatné slovníky
 • AJ: 31 - 35 - 4 školy poslali viac slovníkov ako 1 určený v pravidlách, 4 školy slovník neposlali
 • NJ: 20 - 20 - 2 slovníky prišli ako neplatné, lebo 1 škola poslala viac ako jeden slovník
 • RJ: 7 - 8 - 1 škola slovník neposlala
 • TJ: 1 - 1
 • ŠJ: 0 - 2
 • FJ: 1 - 1

Poznámky: 

 • k ŠJ: výlet pre 2 osoby do Madridu k tabletu bude presunutý na nasledujúci ročník projektu
 • k TJ: víkendový výlet do Ríma pre dve osoby k tabletu bude presunutý na nasledujúci ročník projektu (info bolo doplnené po výsledkoch)
 • školy, ktoré sa zaregistrovali do projektu a slovníky neposlali, sa nemôžu zúčasniť nasledujúceho ročníka projektu


Pravidlá projektu pre ročník 2018


Zadanie slovníka

1) Do projektu sa môžu zapojiť záujemcovia deti a tínedžeri - jednotlivci od 6 rokov.

2) Úlohou je vytvoriť vlastný trojslovíčkový slovník.

Trojslovíčkový slovník znamená, že tvorca slovníka si zvolí tri obľúbené slovíčka v cudzom jazyku a ku každému písmenku v daných slovíčkach uvedie (nakreslí alebo namaľuje alebo nafotografuje) v slovníku minimálne 3 (tri) slová. 

Obľúbené slovíčka musia byť troj a viacpísmenkové.

Napr. pri zvolenom jazyku angličtina, tri obľúbené slovíčka happy, smile, flower 

happy: H - horse, ham, hand; A - ant, arts, aunt; P - pig, purse, palm P - pillow, pigeon, playground; Y - yellow, yawn, yacht 

3) Slovíčka v slovníku môžu byť:

 • nakreslené
 • namaľované
 • vlastnoručne nafotené 

Vyššie uvedené formy nie je možné kombinovať, to znamená, že celý slovník musí byť buď nakreslený, alebo namaľovaný, alebo nafotený.

4) Pri každom zvolenom obľúbenom slovíčku musí byť toto slovíčko v cudzoim jazyku a v slovenčine (slovenskí tvorcovia) / češtine (českí tvorcovia) a 3 (tri) krátke vety/frázy v danom cudzom jazyku, v ktorej je obľúbené slovíčko použíté.

Vzor.:

happy - šťastný: I feel happy. Don´t worry, be happy! What makes you happy?

5) Slovník môže byť v niektorej z týchto verzií: AJ-SJ, NJ-SJ, RJ-SJ, ŠJ-SJ, FJ-SJ, TJ-SJ, ČJ-SJ

resp. pri českých tvorcoch v AJ-ČJ, NJ-ČJ. RJ-ČJ, ŠJ-ČJ, FJ-ČJ, TJ-ČJ, SLJ-ČJ (ČJ = čeština)


Formát slovníka

1) Veľkosť: A4

2) Slová na jedno zvolené obľúbené slovíčko môžu byť všetky na jednom liste papiera alebo každé slovo na samostatnom liste papiera.

3) Slovník môže byť spojený zošívačkou, zviazaný hrebeňovou väzbou, alebo jednotlivé listy v euroobaléch vložené v spisovej zložke.

4) Slovník musí mať titulnú stranu, na ktorej sú uvedené nasledovné údaje:

Názov: Môj slovník z reality resp. Můj slovník z reality

 • Názov v jazykovej mutácii, napr. ak je slovník v AJ, tak My Dictionary From Reality
 • Jazyková mutácia, napr. Angličtina - English
 • Zvolené obľúbené slovíčka, napr.: happy + smile + flower
 • Meno autora, napr. Adam Tvorivý
 • Vek, napr. 11 rokov
 • Názov školy alebo mesto, ak sa tvorca prihlasuje individuálne a nie cez školu:
 • Kreatívna, Nováky; pri individuálnom prihlásení napr. Sabinov

Na titulnej strane môže byť ilustrácia, grafický dizajn a pod..


Termíny a adresa pre zaslanie

Pre tento projekt je potrebné sa zaregistrovať: SR tvorcovia tu a ČR tvůrci zde

Vytvorený slovník je potrebné zaslať do 31. marca / 31. března 2018 na adresu:

IALF, o. z.; Pošt. priečinok E50, 949 01 Nitra, Slovakia, heslo "MSZR 2018"

Do slovníka je potrebné vložiť sprievodný list, v ktorom musí byť uvedené:

 • celé meno autora (tvorcu) slovníka, vek
 • adresa školy alebo rodiča
 • telefón školy alebo rodiča
 • meno a e-mail zodpovedného pedagóga alebo rodiča

Finalisti projektu

Z doručených slovníkov budú vybraní finalisti projektu, ktorí budú uverejnení na tejto stránke do konca apríla / dubna 2018.

Finalisti budú vybraní na základe splneného zadania pre slovník, jazykovej správnosti, tvorivej myšlienky a počtu doručených slovníkov pre danú jazykovú mutáciu. 

Z každej krajiny môžu byť traja finalisti/jazyk.

Finále projektu prebehne na poslednom kole projektu Jazykový kvet 2018, na ktorom okrem poroty budú môcť slovníky finalistov ohodnotiť svojim hlasom aj účastníci podujatia.


Víťaz a výhra

Výhrou pre víťazov je: diplom + 1 x tablet + 2 x jazyková publikácia + 2 x pero + 1 x balón


Záver

1) Organizátor má výhradné právo na akekoľvek zmeny bez udania dôvodu.

2) Rozumiem(e), že slovníky sa nezasielajú naspäť tvorcovi/škole, ani na výnimku.  

3) Každý víťaz sa zaväzuje po prijatí výhry zaslať organizátorovi tri fotografie s výhrou. 

4) Zapojením sa do súťaže prihlasujúci a súťažiaci prehlasuje, že si prečítal tieto pravidlá, porozumel im a súhlasí s nimi v plnom rozsahu, ako aj s použitím jeho údajov, fotografií alebo videodokumentácie na tejto internetovej stránke, prípadne na www.jazykovevzdelavanie.sk a v fb fotogalerii projektu Slovicka v malicku.