MSZR alias Slovíčka v malíčku 2018

POZOR ZMENA OD ROČNÍKA 2018


DO PROJEKTU JE POTREBNÉ SA ZAREGISTROVAŤ.

Pravidlá pre ročník projektu 2018 viď nižšie. 

Registrácia do projektu tvorcovia zo SR

Registrace do projektu tvůrci z ČR 

Pravidlá projektu pre ročník 2018


Zadanie slovníka

1) Do projektu sa môžu zapojiť záujemcovia deti a tínedžeri - jednotlivci od 6 rokov.

2) Úlohou je vytvoriť vlastný trojslovíčkový slovník.

Trojslovíčkový slovník znamená, že tvorca slovníka si zvolí tri obľúbené slovíčka v cudzom jazyku a ku každému písmenku v daných slovíčkach uvedie (nakreslí alebo namaľuje alebo nafotografuje) v slovníku minimálne 3 (tri) slová. 

Obľúbené slovíčka musia byť troj a viacpísmenkové.

Napr. pri zvolenom jazyku angličtina, tri obľúbené slovíčka happy, smile, flower 

happy: H - horse, ham, hand; A - ant, arts, aunt; P - pig, purse, palm P - pillow, pigeon, playground; Y - yellow, yawn, yacht 

3) Slovíčka v slovníku môžu byť:

 • nakreslené
 • namaľované
 • vlastnoručne nafotené 

Vyššie uvedené formy nie je možné kombinovať, to znamená, že celý slovník musí byť buď nakreslený, alebo namaľovaný, alebo nafotený.

4) Pri každom zvolenom obľúbenom slovíčku musí byť toto slovíčko v cudzoim jazyku a v slovenčine (slovenskí tvorcovia) / češtine (českí tvorcovia) a 3 (tri) krátke vety/frázy v danom cudzom jazyku, v ktorej je obľúbené slovíčko použíté.

Vzor.:

happy - šťastný: I feel happy. Don´t worry, be happy! What makes you happy?

5) Slovník môže byť v niektorej z týchto verzií: AJ-SJ, NJ-SJ, RJ-SJ, ŠJ-SJ, FJ-SJ, TJ-SJ, ČJ-SJ

resp. pri českých tvorcoch v AJ-ČJ, NJ-ČJ. RJ-ČJ, ŠJ-ČJ, FJ-ČJ, TJ-ČJ, SLJ-ČJ (ČJ = čeština)


Formát slovníka

1) Veľkosť: A4

2) Slová na jedno zvolené obľúbené slovíčko môžu byť všetky na jednom liste papiera alebo každé slovo na samostatnom liste papiera.

3) Slovník môže byť spojený zošívačkou, zviazaný hrebeňovou väzbou, alebo jednotlivé listy v euroobaléch vložené v spisovej zložke.

4) Slovník musí mať titulnú stranu, na ktorej sú uvedené nasledovné údaje:

Názov: Môj slovník z reality resp. Můj slovník z reality

 • Názov v jazykovej mutácii, napr. ak je slovník v AJ, tak My Dictionary From Reality
 • Jazyková mutácia, napr. Angličtina - English
 • Zvolené obľúbené slovíčka, napr.: happy + smile + flower
 • Meno autora, napr. Adam Tvorivý
 • Vek, napr. 11 rokov
 • Názov školy alebo mesto, ak sa tvorca prihlasuje individuálne a nie cez školu:
 • Kreatívna, Nováky; pri individuálnom prihlásení napr. Sabinov

Na titulnej strane môže byť ilustrácia, grafický dizajn a pod..


Termíny a adresa pre zaslanie

Pre tento projekt je potrebné sa zaregistrovať: SR tvorcovia tu a ČR tvůrci zde

Vytvorený slovník je potrebné zaslať do 31. marca / 31. března 2018 na adresu:

IALF, o. z.; Pošt. priečinok E50, 949 01 Nitra, Slovakia, heslo "MSZR 2018"

Do slovníka je potrebné vložiť sprievodný list, v ktorom musí byť uvedené:

 • celé meno autora (tvorcu) slovníka, vek
 • adresa školy alebo rodiča
 • telefón školy alebo rodiča
 • meno a e-mail zodpovedného pedagóga alebo rodiča

Finalisti projektu

Z doručených slovníkov budú vybraní finalisti projektu, ktorí budú uverejnení na tejto stránke do konca apríla / dubna 2018.

Finalisti budú vybraní na základe splneného zadania pre slovník, jazykovej správnosti, tvorivej myšlienky a počtu doručených slovníkov pre danú jazykovú mutáciu. 

Z každej krajiny môžu byť traja finalisti/jazyk.

Finále projektu prebehne na poslednom kole projektu Jazykový kvet 2018, na ktorom okrem poroty budú môcť slovníky finalistov ohodnotiť svojim hlasom aj účastníci podujatia.


Víťaz a výhra

Výhrou pre víťazov je: diplom + 1 x tablet + 2 x jazyková publikácia + 2 x pero + 1 x balón


Záver

1) Organizátor má výhradné právo na akekoľvek zmeny bez udania dôvodu.

2) Rozumiem(e), že slovníky sa nezasielajú naspäť tvorcovi/škole, ani na výnimku.  

3) Každý víťaz sa zaväzuje po prijatí výhry zaslať organizátorovi tri fotografie s výhrou. 

4) Zapojením sa do súťaže prihlasujúci a súťažiaci prehlasuje, že si prečítal tieto pravidlá, porozumel im a súhlasí s nimi v plnom rozsahu, ako aj s použitím jeho údajov, fotografií alebo videodokumentácie na tejto internetovej stránke, prípadne na www.jazykovevzdelavanie.sk a v fb fotogalerii projektu Slovicka v malicku.