Víťazi 2017

ENGLISH: Helena Privarová - ZŠ s MŠ Čadca - Podzávoz

DEUTSCH: Michaela Surdeníková - Spojená škola, Svidník

РУССКИЙ ЯЗЫК: Filip Baľo - Stredná priemyselná škola, Snina

ESPAÑOL - ITALIANO: Barbora Šmihulová - ZŠ Kúpeľná, Prešov

FRANÇAIS:  Barbora Matušovičová - SZŠ, Oravská cesta, Žilina

Srdečne gratulujeme!


FINALISTI 2017

Finalistom projektu sme sa rozhodli udeliť ediplomy s 2. miestom. Diplomy boli rozoslané na kontaktné e-mailové adresy 9. 6. a 12. 6. 2017.


Krátka štatistika k MSZR 2017

Účasť podľa jazykov:

 • ŠJ: 3 slovníky
 • TJ: 1 slovník
 • FJ: 23 slovníkov
 • RJ: 14 slovníkov
 • NJ: 24 slovníkov
 • AJ: 273 slovníkov
 •  

Účasť podľa mest a dediniek:

ŠJ + TJ: Prešov, Banka

FJ: Senica, Prešov, Žilina, Bratislava

RJ: Prešov, Levoča, Banka, Snina, Sačurov, Lipany, Senica

NJ: Sabinov, Prievidza, Levoča, Snina, Banka, Prešov, Strážske, Varín, Svidník, Plavnica

AJ: Trnava, Rosina, Vitanová, Levoča, Stropkov, Spišské Podhradie, Poprad, Námestovo, Veľké Kostoľany, Gbeľany, Kriváň, Veľké Úľany, Trebišov, Novoť, Nová Bystrica, Rozhanovce, Skalité, Čadca-Podzávoz, Brezno, Michalovce, Plavnica, Topoľčany, Nováky, Lokča, Dolný Hričov, Moldava nad Bodvou, Radošina, Spišská Nová Ves, Varín, Kysucké Nové Mesto, Sačurov, Zvolen, Lednické Rovné, Žilina, Lipany, Snina, Banská Bystrica, Palín, Malá Lehota, Čierny Balog, Košice-Šaca, Hnúšťa, Dlhé nad Cirochou

Postupujúce slovníky - finalisti 2017

Nasledujúce slovníky postúpili do finálového hodnotenia, ktoré prebehne ako sprievodný program počas celoslovenského finále projektu Jazykový kvet 2017.

Víťazi budú uverejnení na tejto stránke po 19. máji a kontaktovaní.

Slovníky na fotografiách nižšie síce nepostúpili medzi finalistov (napr. pre nedodržanie pokynov k titulke a pod.), boli však natoľko kreatívne a nápadité, že sme sa rozhodli udeliť im špeciálne ocenenie a e-diplomy. Autorov/pedagógov autorov budeme kontaktovať.

Ostatní autori slovníkov, ktorí nepostúpili medzi finalistov, si môžu vyžiadať e-Certifikát o účasti tu.

Pravidlá projektu pre ročník 2017


UZÁVIERKA BOLA 31. MARCA 2017


Zadanie projektu


1) Do projektu sa môžu zapojiť záujemcovia - jednotlivci od 6 do X rokov.

2) Úlohou je vytvoriť vlastný trojpísmenkový slovník.

Trojpísmenkový slovník znamená, že tvorca slovníka si zvolí tri písmená abecedy a ku každému z nich uvedie v slovníku minimálne 19 (devätnásť) slovíčok vo zvolenom súťažnom cudzom jazyku, ktoré sú bežne v prostredí tvorcu. 

Napr. A + C + M; zvolený jazyk je angličtina: A - arm, ad ....; C - car, cucumber ...; M - mum, milk ...

3) Slovíčka v slovníku môžu byť:

 • nakreslené
 • namaľované
 • vytvorené ako koláž z výstrižkov obrázkov

Vyššie uvedené formy nie je možné kombinovať, to znamená, že celý slovník musí byť buď nakreslený, alebo namaľovaný, alebo nakolážovaný.

4) Pri každom slovíčku musí byť názov vo zvolenom cudzoim jazyku a v slovenčine (slovenskí tvorcovia) / češtine (českí tvorcovia) a krátka veta/fráza v cudzom jazyku, v ktorej je slovíčko použíté. 

Vzor.: 

butter - maslo: I prefer herb butter.

5) Slovník môže byť v niektorej z týchto verzií:  AJ-SJ, NJ-SJ, RJ-SJ, ŠJ-SJ, FJ-SJ, TJ-SJ

resp. pri českých tvorcoch v AJ-ČJ, NJ-ČJ. RJ-ČJ, ŠJ-ČJ, FJ-ČJ, TJ-ČJ (ČJ = čeština)


Formát slovníka


1) Veľkosť: A4

2) Slovíčka na jedno písmeno môžu byť všetky na jednom liste papiera alebo každé slovíčko na samostatnom liste papiera.

3) Slovník môže byť spojený zošívačkou, zviazaný hrebeňovou väzbou, zviazaný lištou, alebo jednotlivé listy v euroobaléch vložené v spisovej zložke.

4) Slovník musí mať titulnú stranu, na ktorej sú uvedené nasledovné údaje:

Názov: Môj slovník z reality

 • Názov v jazykovej mutácii, napr. ak je slovník v AJ, tak My Dictionary From Reality
 • Jazyková mutácia, napr. Angličtina - English
 • Zvolené písmená, napr.: A + C + M
 • Meno autora, napr. Adam Tvorivý
 • Vek, napr. 11 rokov
 • Názov školy alebo mesto, ak sa tvorca prihlasuje individuálne a nie cez školu: 
 • Kreatívna, Nováky alebo Lučenec
Na titulnej strane môže byť ilustrácia, grafický dizajn a pod..


Termín uzávierky a adresa pre zaslanie


Pre tento projekt nie je potrebné sa registrovať. Posielate priamo vytvorený slovník.

Vytvorené slovníky je potrebné zaslať do 31. marca 2017 na adresu: 

IALF, o. z.; Pošt. priečinok E50, 949 01 Nitra, Slovakia, heslo "MSZR 2017"

V sprievodnom liste ku slovníku musí byť uvedené:

 • celé meno autora (tvorcu) slovníka
 • adresa školy alebo rodiča
 • telefón školy alebo rodiča
 • meno a e-mail zodpovedného pedagóga alebo rodiča

Finalisti projektu


Finalisti projektu budú uverejnení na tejto stránke do konca apríla 2017.

Finalisti budú vybraní na základe splneného zadania pre slovník, jazykovej správnosti, tvorivej myšlienky a počtu tvorcov z jednotlivých krajín a jazykových mutácií.

Z každej krajiny môžu byť maximálne traja finalisti/jazyk.  

Finále projektu prebehne na celoslovenskom kole projektu Jazykový kvet 2017, na ktorom okrem poroty budú môcť slovníky finalistov ohodnotiť svojim hlasom aj účastníci podujatia.


Víťaz a výhra


Výhrou pre víťazov je: diplom + 1 x tablet + 2 x jazyková publikácia + 2 x pero + 1 x balón


Záver


Organizátor má výhradné právo na akekoľvek zmeny bez udania dôvodu.

Zapojením sa do súťaže súťažiaci súhlasí so všetkými tu uvedenými pravidlami a rovnako aj s použitím jeho údajov, fotografií alebo videodokumentácie.

Každý víťaz sa zaväzuje po prijatí výhry zaslať organizátorovi tri fotografie s výhrou. 

V prípade, že sa tvorca zúčastní na finále projektu osobne súhlasí s fotodokumentáciou a videodokumentaciou na podujatí.