e-Certifikáty o účasti

Formulár na vyžiadanie Certifikátu o účasti v projekte

Zadajte meno a e-mail, ktoré ste uviedli v sprievodnom liste pri zaslaní slovníka. Počet autorov-žiakov, pre ktorých žiadate certifikatá označte počtom kusov, napr. pre troch žiakov naťukajte namiesto "1" pri "ks" číslicu "3".

Za zapojenie sa do projektu Môj slovník z reality alias Slovíčka v malíčku si môžete vyžiadať zaslanie e-Certifikátu o účasti.

O zaslanie žiada pedagóg (resp. rodič, kontaktná dospelá osoba) uvedená v sprievodnom liste ku slovníku.

O zaslanie požiadajte jednoduchým formulárom vľavo. 

Za zaslanie e-certifikátu nie je žiadny poplatok. Priložený doklad na 0,- slúži na naše evidenčné účely k projektu a k zaevidovaniu autorov slovníkov, ktorým bol zaslaný a môžu ho použiť.

Ďakujeme za účasť v projekte a veríme, že tvorivé chvíle pri vytváraní slovníkov boli pre vás príjemné.